Ryszarda Łucja Jagielska – GROTOŁAZ

Motto:

Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

Jestem malującym architektem, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików ( ZPAMiG ), Koła Plener Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich  (OW SARP ) oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków ( WSP ), w 2017 r. zostałam wpisana do rejestru malarzy polskich ArtInfo

Lubię malować, podróżować i czasami napiszę jakąś fraszkę lub wiersz. Zajmuję się ceramiką i zbieram zdjęcia reportażowe. Ktoś nazwał mnie GROTOŁAZEM, bo w moim malarstwie przewija się motyw szukania światła w jaskiniach i grotach, ale także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i w pozytywnych ludziach. Maluję ich portrety charakterologiczno-symboliczne, które odzwierciedlają ich relacje ze światem. Piszę także dla Nich wiersze, aby ludzie zauważyli i docenili Ich rolę w Świecie. Szukam światła i Światła – rozwiązań czystych, uczciwych, nadziei.

 

Obrazy malowane akrylem:

Urodziłam się w Zakopanem, gdzie wracam zimą każdego roku. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera. Moim ulubionym miejscem był zawsze Dom Kultury „Jutrzenka” w zakopiańskim parku, a nauczycielem rysunku i malarstwa był ceniony rzeźbiarz Czesław Jałowiecki.

 

Obrazy w technice gumy arabskiej z tuszem:

OBRAZY – WIĘCEJ

 

Rysunku architektonicznego przed egzaminem na studia uczyłam się pod kierunkiem architekta Zenona Remiego. Skończyłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Szkoła rysunku architektonicznego prowadzona pod kierunkiem architektów-profesorów: Henryka Dąbrowskiego,  Jana Szymańskiego, Adama Suflińskiego,  oraz Ludomira Słupeczańskiego,  dała mi podstawy warsztatu.

 

Szkice:

SZKICE – WIĘCEJ

 

Po obronie dyplomu pracowałam w biurach projektów, nadzorze i administracji budowlanej, a także w prywatnej „Galerii Alicji i Bożeny Wahl”, bardzo miło wspominam ten okres.  Od czasu ukończenia studiów maluję z wyobraźni robiąc eksperymenty z ukochaną techniką gumy arabskiej z tuszem oraz maluję akrylem. 

 

Ceramika:

CERAMIKA – WIĘCEJ

 

Gdy moje córki dorosły i opuściły DOM, zorganizowałam swoją pracownię i mogę malować obrazy w dużych formatach. Wystawiam od 2014 roku w galeriach internetowych oraz od 2013 roku biorę udział w wystawach krajowych , od 2018 roku także w wystawach zagranicznych. Uciekam w swoje obrazy od zawsze – szukam przebicia przez skałę, wyjścia z tunelu bezdusznych sytuacji. 

 

Batiki:

BATIKI – WIĘCEJ

 

Wydałam tomik wierszy „BRAMA DO BAJKI”. Wiersze napisałam dla mojego wnuka.

W 2014 r. wraz z Joanną Adamek i Iwoną Piszczelską utworzyłyśmy grupę artystyczną „TRZY BARWY”.

 

Zdjęcia:

ZDJĘCIA – WIĘCEJ

Od 2020 roku – od czasu wybuchu epidemii COVID 2019, moja twórczość krąży wokół tematu „A jednak życie”. Powstał już cykl niebieskich batików z ukwiałami, a także cykl obrazów na temat wody, morza i życia podwodnego, które wynikają z tęsknoty za nurkowaniem. W tym czasie  w moim malarstwie pojawiła się tematyka roślinna – nad i podwodna.  

Brałam udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych – są one wymienione w zakładce WYSTAWY . Obrazy moje można zobaczyć także w galeriach internetowych.

 

AKTUALNOŚCI

LISTA WYSTAW

RELACJE Z WERNISAŻY

WIERSZE

PRACOWNIA

PLENERY

           

 

 

 

                                                                                                KONTAKT:

                                                                                      Ryszarda Łucja Jagielska

                                                                                        lucja.jagielska@wp.pl

 

 

 

 

PUBLIKACJE:

książki:

 

katalogi:

  • STRUCTURA -XXVIII Eksposizione Internazionale Ligne et Couleur AAA – Associazione Architetti Artisti – katalog wystawy
  • SPRING 2019 – Scottish Society of Architects Artists Ligne et Couleur – The Glasgow Art Club  – katalog wystawy
  • 50. Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Tkaniny Architektów – WARSZAWA – katalog wystawy
  • str 39 – MIROIR 83 SALON INTERNATIONAL Ligne et Couleur -PPARYŻ 2018r. – katalog wystawy
  • LIBERA TUTTI – XXVII Espozizione Inernazionale Ligne et Couleur Associazione Architetti Artisti – WENECJA 2018- katalog wystawy
  • 49 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RYSUNKU, MALARSTWA I GRAFIKI ARCHITEKTÓW Pałac Zamoyskich WARSZAWA 2018 – str. 7 katalog wystawy
  • 48 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ARCHITEKTÓW MALUJĄCYCH – Pałac Zamoyskich WARSZAWA 2017 – katalog wystawy
  • str. 6  i 34-35 – Czesław Nikodem Jałowiecki „PRZEMIJANIE” – katalog wystawy Artysty z okazji 50-o lecia pracy twórczej
  • MOJE ZAKOPANE – 1 ogólnopolski konkurs malarski – katalog z wystawy Miejska Galeria Sztuki ZAKOPANE 2017 – str 14, 60-o lecie Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków – katalog wystawy
  • 35-o lecie Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików – katalog serii wystaw

 

relacje:

 

 

 

 

                                                                                                   KONTAKT:

                                                                                      Ryszarda Łucja Jagielska

                                                                                        lucja.jagielska@wp.pl